La nostra metodologia

La nostra metodologia CBLS Clase Barcelona Language School. La nostra metodologia, basada a l’enfocament comunicatiu, utilitza recursos com textos i articles de fàcil comprensió, audiovisuals, jocs i també fomenta la interacció oral. Així, els estudiants poden aprendre a utilitzar la llengua i comunicar-se de manera efectiva a les situacions quotidianes.

Aquestes són algunes de les nostres estratègies d’aprenentatge:

la nostra metodologia CBLS Clase Barcelona Language School
  • Mètode inductiu: l’alumne té així un paper actiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge, de forma que assoleix per si sol la regla gramatical després de l’ús de la llengua i la reflexió posterior.
  • Enfocament comunicatiu: el més important a l’hora d’aprendre una llengua és adquirir competències de comunicació en l’idioma estranger, així que des dels nivells inicials l’alumne és capaç de comunicar-se i entendre textos senzills, tant de forma oral com escrita.
  • Jocs per fomentar l’aprenentatge lúdic i col·laboratiu: quan juguem, el nostre cervell es relaxa i està obert a l’aprenentatge, lliure d’estrès i preocupacions. A més de fomentar un agradable ambient de grup, els jocs ajuden a l’alumne a assimilar conceptes complexos de gramàtica o vocabulari.
  • Més enllà de la llengua: l’idioma no només s’aprèn amb llibres, sinó també en la forma de comunicar-se dels nadius, tenint en compte la comunicació no verbal, les expressions emocionals, les regles d’educació i interacció social, els costums, el tractament formal i informal, els usos i costums reals de la llengua.
  • Aprenentatge sociocultural: juntament amb l’idioma, els alumnes aprendran els diferents costums del país estranger, així com tradicions, festes, horaris, àpats, vida laboral, oci, etc.