Així són els nostres cursos d’idiomes – Spraschschule

Així són els nostres cursos d’idiomes – Sprachschule. Els cursos són innovadors, entretinguts, pràctics i adaptats a les necessitats reals dels alumnes, els quals tenen l’oportunitat d’aprendre un idioma de forma activa, mentre que nosaltres ens encarreguem de respondre als vostres interessos personals, objectius i ritme d’aprenentatge.

Tant els cursos impartits presencialment a Barcelona com els cursos a distància es caracteritzen per la seva serietat i professionalitat i es basen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (veure Mètodes).

A més d’ensenyar l’idioma, també pretenem sensibilitzar als nostres alumnes i mostrar les diferències existents entre la cultura estrangera i la pròpia. D’aquesta manera, arriben a comprendre el que al principi els resulta estrany, a deixar-se influenciar pels valors positius de la cultura estrangera i com a resultat, arriben a desenvolupar millor les seves capacitats comunicatives a l’hora de parlar amb socis estrangers, companys de treball, clients, amics, etc.

Mitjançant informació, nombrosos exemples, trobades, estudis de casos, vetllades culturals, treballs en grup i recomanacions pràctiques, pretenem preparar de manera òptima als alumnes per les trobades interculturals (tant en el dia a dia com en l’àmbit professional).