Els nostres valors com a escola

A Clase Barcelona Language School creiem que aprendre un idioma és com una clau que ens obre les portes a un món nou. Ja sigui per viatjar, per plaer, per negocis, per estudis, per amor, per curiositat o qualsevol altre motiu, l’aprenentatge d’una llengua enriqueix la nostra visió del món.

curs de conversa en francès CBLS Clase Barcelona Language School

Els nostres cursos d’idiomes es caracteritzen per la seva professionalitat, estan basats a l’enfocament comunicatiu de l’aprenentatge de llengües i tenen sempre molt present l’objectiu que cada alumne vol assolir.

Els nostres professors, en la seva majoria natius, estan formats en l’ensenyança d’idiomes i utilitzen recursos variats segons la tipologia de grup i alumne -edat, objectius i ritme d’aprenentatge…-.

Els nivells segons els que organitzem els nostres cursos estan basats en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

A més d’ensenyar l’idioma, també pretenem sensibilitzar als nostres alumnes sobre les diferències existents entre la cultura estrangera i la pròpia. D’aquesta manera, arriben a comprendre allò que al principi els resulta estrany, a deixar-se influenciar pels valors positius de la cultura estrangera i com a resultat, es desenvolupen millor a l’hora de comunicar-se amb socis estrangers, companys de feina, clients, amics, etc.